หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ
แสดงข้อมูลหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ที่ ชื่อ-สกุล ปี พิมพ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 02-410-2044 ต่อ 505
email : [email protected]