แสดงข้อมูลกลุ่มโรงเรียน สังกัด สพม.1
ชื่อกลุ่ม ประธานกลุ่ม สำนักงานกลุ่ม จำนวนโรงเรียน
กลุ่ม 1 นายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 10
กลุ่ม 2 นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 14
กลุ่ม 3 นายวีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ โรงเรียนทวีธาภิเศก 11
กลุ่ม 4 นายธนะกุล ช้อนแก้ว โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 11
กลุ่ม 5 นายศรายุทธ รัตนปัญญา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 11
กลุ่ม 6 นายวิจิตร สมบัติวงศ์ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 10

เลือกกลุ่ม
ที่ กลุ่ม โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ตำแหน่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 02-410-2044 ต่อ 505
email : [email protected]