ข้อมูลเขตพื้นที่บริการ
แสดงโรงเรียนพื้นที่บริการ
ที่ โรงเรียน ที่ตั้งโรงเรียน
เขต แขวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 02-410-2044 ต่อ 505
email : [email protected]